สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งพุทธบูชา ] 
      

สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด 

ช่วงเช้าทำบุญตักบาตร  ถวายอาหารเช้าแด่ภิกษุสงฆ์

สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด 

ร่วมทำความดี  ทำบุญ  ฟังธรรม
สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด 

ร่วมทำความดี   ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่า
สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  ร่วมปลูกต้นไม้
สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด

สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด 

กิจกรรมทำความดี  ทำความสะอาดชำระล้างจานชาม
สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนึ่งพุทธบูชา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
วันจันทร์ที่  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  วัดป่าเนินหาญปัญจคีรี  หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาหน้าตัด 


    ทำรายการเมื่อ: 19-พย.-12at 15:09
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
โทร:  0-3679-0033  แฟกซ์: 0-3679-0033  Email :
info@lamnarai.go.th
Copyright 2013.Lamnarai.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.