สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   หัวข้อกิจกรรมทั้งหมด   ]
 

       โครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗( 10/4/2557 15:26:39 )

       โครงการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖( 20/12/2556 13:20:08 )

       ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๕๕( 19/11/2555 15:13:26 )

       สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงอายุเนื่องในวันแม่แห่งชาติ( 19/11/2555 15:11:45 )

       สรุปผลการดำเนินโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งพุทธบูชา( 19/11/2555 15:09:45 )

       สรุปผลส่งเสริมสุขภาพเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุแบบบูรณาการและครบวงจร วันที่ ๕ กรกฎาคม๒๕๕๕( 19/11/2555 14:59:10 )

       สรุปโครงการวันแม่( 19/11/2555 14:20:18 )

       รูปภาพกิจกรรมออกกำลังกาย( 19/11/2555 14:07:24 )

       รูปกิจกรรมวันวิสาขบูชา( 19/11/2555 14:03:24 )

       รูปกิจกรรมวันเข้าพรรษา( 19/11/2555 13:51:34 )

       รูปการดูแลสุขภาพช่องปาก( 19/11/2555 13:40:45 )

       ภาพประกอบโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยต้นแบบผู้นำสุขภาพช่องปากสู่ลูกหลาน( 19/11/2555 11:57:15 )

       ภาพกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕( 19/11/2555 11:53:27 )

       ภาพโครงการคนไทยใจอาสา สามวัยหัวใจอาสาพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย( 19/11/2555 11:40:38 )

       โครงการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556( 12/11/2555 14:50:42 )


จำนวน : 17 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 2 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี
โทร:  0-3679-0033  แฟกซ์: 0-3679-0033  Email :
info@lamnarai.go.th
Copyright 2013.Lamnarai.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.